مواد منفجره و روش ساخت آنها

 

 
 

نکات مهم

 


خواص

مواد تشکیل دهنده­ی

اصلی یا عنوان شیمیایی

نام

 متنوع و دارای کاربرد های تخصصی.

نسبت ترکیب به ترتیب:سه،سه،چهار

 چاشنی-منفجرکننده-فیوزانفجاری-فیوزکُند-فوق العاده حساس الحتراق

نیترات پتاسیم، کربن(خاکستر ذغال)، سولفور(گوگرد)

 

باروت سیاه

به تنهایی بسیار حساس است و با دیگر مواد انفجاری مورد استفاده قرار می گیرد

ماده انفجاری ضعیف-

فوق العاده حساس حتی به 

تکان شدید

 اسیدسولفوریک،اسیدنیتریک،

گلیسیرین

 

 نیترو گلیسرین

بیشتر در خرج های پرتاب بکار می رود

ماده انفجاری قوی-حساس-فیوز انفجاری

اسید نیتریک، سلولز

 

نیترو سلولز

بیشترین ماده ی انفجاری متفقین در جنگ جهانی اول

چاشنی-منفجر کننده-حساس

فنول، اسید سولفوریک، اسید نیتریک

اسید پیکریک

(لیدیت،ملی نیت،تری نیتروفنول)

نوعی پر کننده برای گلوله های ضد تانک

چاشنی-منفجر کننده-حساس

 

اسید پیکریک، آمونیاک

 

پیکرات آمونیاکی

ماده ی انفجاری قوی و اصلی جنگ جهانی دوم

ماده ی انفجاری قوی- چاشنی-منفجر کننده-حساس

تولوئن، اسید نیتریک

تری نیتروتولوئن

(TNT)

پرکننده ی گلوله و بمب در هر دو جنگ جهانی

چاشنی-منفجر کننده-حساس

TNT، نیترات، آمونیاک

آمانول

اغلب با TNTترکیب میشود و امروزه نیز از آن استفاده می شود

ماده ی انفجاری قوی- منفجر کننده- خرج پرتاب-پر کننده گلوله-حساس

سیکلوپروپان، تری نیترامین

سیکلونیت،هگزوژن

اغلب با TNTترکیب می شود

ماده ی انفجاری قوی- منفجر کننده- خرج پرتاب-پر کننده گلوله-حساس

تترا نیتریت، پنتا اریتول

پتن

پرکننده برای اژدرها و بمب های جنگ جهانی دوم

ماده ی انفجاری قوی- حساس

آلومینیم،RDX ، TNT

ثرپکس

با جرقه، شعله، اصطکاک و یا ضربه منفجر می شود

 

ماده انفجاری قوی-پرکننده ی گلوله

جیوه، الکل، اسیدنیتریک

فولمینات جیوه

جایگزینی مناسب برای فولمینات جیوه می باشد

 

ماده انفجاری قوی-پرکننده ی گلوله

نیتروژن، سرب

ازید سرب

«لطفا هنگام کپی نام منبع را در وب خود ذکر کنید»

با سپاس، فرزاد

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s