مواد منفجره و روش ساخت آنها

نکات مهم

خواص
مواد تشکیل دهنده­ی
اصلی یا عنوان شیمیایی
نام
 متنوع و دارای کاربرد های تخصصی.
نسبت ترکیب به ترتیب:سه،سه،چهار
 چاشنی-منفجرکننده-فیوزانفجاری-فیوزکُند-فوق العاده حساس الحتراق
نیترات پتاسیم، کربن(خاکستر ذغال)، سولفور(گوگرد)
باروت سیاه
به تنهایی بسیار حساس است و با دیگر مواد انفجاری مورد استفاده قرار می گیرد
ماده انفجاری ضعیف-
فوق العاده حساس حتی به 
تکان شدید
 اسیدسولفوریک،اسیدنیتریک،
گلیسیرین
 نیترو گلیسرین
بیشتر در خرج های پرتاب بکار می رود
ماده انفجاری قوی-حساس-فیوز انفجاری
اسید نیتریک، سلولز
نیترو سلولز
بیشترین ماده ی انفجاری متفقین در جنگ جهانی اول
چاشنی-منفجر کننده-حساس
فنول، اسید سولفوریک، اسید نیتریک
اسید پیکریک
(لیدیت،ملی نیت،تری نیتروفنول)
نوعی پر کننده برای گلوله های ضد تانک
چاشنی-منفجر کننده-حساس
اسید پیکریک، آمونیاک
پیکرات آمونیاکی
ماده ی انفجاری قوی و اصلی جنگ جهانی دوم
ماده ی انفجاری قوی- چاشنی-منفجر کننده-حساس
تولوئن، اسید نیتریک
تری نیتروتولوئن
(TNT)
پرکننده ی گلوله و بمب در هر دو جنگ جهانی
چاشنی-منفجر کننده-حساس
TNT، نیترات، آمونیاک
آمانول
اغلب با TNTترکیب میشود و امروزه نیز از آن استفاده می شود
ماده ی انفجاری قوی- منفجر کننده- خرج پرتاب-پر کننده گلوله-حساس
سیکلوپروپان، تری نیترامین
سیکلونیت،هگزوژن
اغلب با TNTترکیب می شود
ماده ی انفجاری قوی- منفجر کننده- خرج پرتاب-پر کننده گلوله-حساس
تترا نیتریت، پنتا اریتول
پتن
پرکننده برای اژدرها و بمب های جنگ جهانی دوم
ماده ی انفجاری قوی- حساس
آلومینیم،RDX ، TNT
ثرپکس
با جرقه، شعله، اصطکاک و یا ضربه منفجر می شود
ماده انفجاری قوی-پرکننده ی گلوله
جیوه، الکل، اسیدنیتریک
فولمینات جیوه
جایگزینی مناسب برای فولمینات جیوه می باشد
ماده انفجاری قوی-پرکننده ی گلوله
نیتروژن، سرب
ازید سرب

«لطفا هنگام کپی نام منبع را در وب خود ذکر کنید»
با سپاس، فرزاد
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s